Bài hội thoại 1: Chào hỏi ngày thường bằng tiếng Hàn

30

Xin chào!
안녕하세요!
Xin chào ông(bà)!
안녕하십니까!
Xin chào anh (cô, chị, em)!
안녕!
Xin chào!
안녕!
Xin chào các bạn !
여러분 안녕하세요!

Rate this post
Có thể bạn quan tâm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.