Home / Chính sách

Chính sách

Chính sách

Để đảm bảo trang TailieuTiengHan.com tốt nhất cho người sử dụng và người dùng hiểu hơn về trang web. Trang Tailieutienghan.com sẻ có những nguyên tắc cơ bản sau:

Về chính sách bảo mật:
Người dùng trang TailieuTiengHan.com không yêu cầu cung cấp tài khoản hay thu tập thông tin người dùng.
Nếu người dùng có gửi email, comment trên trang hoàn toàn được bảo mật thông tin.

Về khách truy cập trang web:
Để hiểu rõ đối tượng nào đang quan tâm trang website thì trang Tailieutienghan.com có sử dụng công cụ đo lường Google Analytics. Việc sử dụng công cụ Google Analytics giúp trang website ngày hàng hoàn thiện và đáp ứng tốt nhất cho người dùng.

Về nội dung trên trang web:
Tất cả các nội dung trên trang TailieuTiengHan.com được giữ bản quyền nội dung. Mọi hành vi sao chép hình thức thông tin nội dung nếu không được sự cho phép của tác giả thì đều là vi phạm bản quyền.