Home / Học tiếng Hàn / Chương trình tiếng Hàn cơ bản

Chương trình tiếng Hàn cơ bản

Chương trình tiếng Hàn cơ bản
Tác giả : Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội

Chương trình đào tạo tiếng Hàn cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, nhằm trang bị cho người lao động Việt Nam kiến thức và kĩ năng giao tiếp cơ bản trong thực hiện công việc sản xuất, chế tạo,…. và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, khả năng làm việc độc lập, tự giải quyết được các tình huống xảy ra khi không có phiên dịch và có thể nâng cao trình độ tiếng Hàn khi làm việc tại Hàn Quốc.

Chương trình trình này được chia làm 2 phần:
Phần 1: Tiếng Hàn cơ bản ( bao gồm 30 bài học và ôn tập )
Phần 2: Tiếng Hàn chuyên ngành ( Bao gồm 15 bài học và ôn tập )
Mục đích biên soạn chương trình là lấy các yếu tố ngôn ngữ cơ bản nhất như ngữ âm, ngữ pháp, từ ngữ, cấu trúc câu…làm cơ sở thông qua việc giảng dạy trên lớp, luyện tập các kỹ năng nghe nói đọc việc cơ bản cho học viên.

Download tài liệu: PDF