Browsing Category

Học tiếng Hàn

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 1

Bài học đầu tiên của trình độ sơ cấp là về chào hỏi và giới thiệu bản thân, hỏi người đối diện quốc tịch… I:Chủ điểm bài học: 1.안녕하세요? +xin chào 2.이게(그게 w저게)뭐예요? + Đây là cái gì 이게: cái này 그게:cái đó 저게:cái kia 3.저는 호수사람이에요. +Tôi…

Lear Korean- Tiếng Hàn Nhập Môn Bài 1

Tất cả các dân tộc Hàn Quốc đều nói chung một ngôn ngữ, đây được coi là một yếu tổ quyết định trong việc tạo nên môt bản sắc dân tộc mạnh mẽ của người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc đã từng lập ra một số ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chuẩn đang được…

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Bài 1: DANH TỪ 이/가

Là trợ từ chủ ngữ, đứng sau các danh từ làm chủ ngữ, ngoài ra còn các trợ từ khác như “–께서”, “(에)서”. 이    가 Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đi đầu kết thúc bằng các phụ âm.    Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đi đầu kết thúc bằng nguyên âm. 책…

Ngữ động từ Bất quy tắc ‘-ㄹ’

Khi âm kết thúc của gốc động từ có patchim ‘ㄹ’ thì ‘-ㄹ’ sẽ được lược bỏ nếu kết hợp với các đuôi từ có ‘-ㄴ,-ㅂ,-ㅅ’ tiếp giáp với nó. Ví dụ: - 살다(sống) –> 어디에서 사세요? Bạn sống ở đâu? - 알다(biết) –> 저는 그 사람을 잘 압니다. tôi biết rõ về…