Hội thoại tiếng Hàn bài 2: Hỏi thăm sức khỏe

0 21

Tiếp theo bài 1 về chào hỏi thường ngày bằng tiếng hàn chúng ta sẽ xem nội dung bài 2
  Hỏi thăm sức khỏe. 
Anh (Ông, Bà, Chị, Cô) khỏe không ? 
  안녕하십니까? 
 Mọi việc đối với anh thế nào ? 
  어떻게 지내십니까? 
 Mọi việc tốt đẹp chứ ? 
  일 잘되어 가지요? 
 Công việc thế nào? 
  사업은 어떠십니까? 
 Có cái gì mới? 
  별일 없으십니까? 
 Tốt. Cám ơn. Còn anh? 
  덕분에요. 당신은요? 
 Tôi khỏe nhưng vẫn bận rộn như mọi khi. 
  좋습니다. 하지만 늘 바쁘지요. 
 Mọi việc đều tốt đẹp. Cảm ơn. 
  매 사 잘되고 있습니다. 
 Cảm ơn. 
  감사합니다. 
 Ồ, khá lắm. 
  예, 아주 좋아요. 
 Tuyệt vời. 
  아주 좋습니다. 
 Mọi việc đều tốt đẹp với chúng ta. 
  저희들 일 매사 잘되고 있지요.

Hội thoại tiếng Hàn bài 2: Hỏi thăm sức khỏe
Rate this post
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.