Home / Học tiếng Hàn / Phân biệt 저 và 나

Phân biệt 저 và 나

Phân biệt 저 và 나
Sự khác biệt giữa 저 và 나 trong tiếng Hàn

Xem thêm:
Phân biệt: -고 và – 아/어서 trong tiếng hàn
Phân biệt ‘이/가’ và ‘은/는’