Home / Học tiếng Hàn / Tập Viết Tiếng Hàn

Tập Viết Tiếng Hàn

Tập Viết Tiếng Hàn
Tác giả : Nguyễn Hoàng Thảo Ly
Cuốn sách “Tập viết tiếng Hàn” do tác giả Nguyễn Hoàng Thảo Ly biên soạn dành cho người mới bắt đầu là bước đầu giúp người học làm quen với chữ viết tiếng Hàn Quốc.

Download tài liệu: Here