Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 1

76

Bài học đầu tiên của trình độ sơ cấp là về chào hỏi và giới thiệu bản thân, hỏi người đối diện quốc tịch…
I:Chủ điểm bài học:
1.안녕하세요?
+xin chào
2.이게(그게 w저게)뭐예요?
+ Đây là cái gì
이게: cái này
그게:cái đó
저게:cái kia
3.저는 호수사람이에요.
+Tôi là người Australian
4.아버지는 의사가 아니예요.
+Bố tôi không phải là bác sĩ.
5.교실에 책상이 있어요.
+Có 1 chiếc bàn trong phòng học.
6.안나는 언니가 없어요.
+Anna không có người chị gái nào.
II:Luyện nghe hội thoại.
Nhấn chuột vào link sau để luyện nghe và luyện tập
http://hompi.sogang.ac.kr/korean/kkl101/lesson01/listening.html
Lược dịch:
Anna:Xin chào, Tôi là Anna.Rất vui được gặp Bạn
Sanchez: xin chào tôi là Sanchez,bạn từ đâu đến ?
Anna: Tôi đến từ Australia.Bạn là người Mexico phải không Sanchez?
Sanchez: Không, tôi không phải là người Mexico,Tôi là người Spanish.Anna này,cái này tiếng Hàn gọi là gì nhỉ?
Anna:Đó là cái bàn.
Sanchez:kia là cái ghế phải không?
Anna: Đúng rồi, đó là cái ghế.
Sanchez: Kia là cửa sổ phải không?
Anna:Không,đó không phải cửa sổ.Đó là cái bảng.
Sanchez: Cảm ơn nhiều.

III:Luyện đọc
Nghe bài đọc Click here
안녕하세요?
Xin chào
저는 안나예요.
Tôi là Lan
서강대학교 LA캠퍼스 학생이에요.
Tôi là sinh viên trường đại học Sogang
저는 호주사람이에요.
Tôi là người Australia.
여기 가족사진이 있어요.
Đây là ảnh của gia đình tôi
이분이 아버지예요.
Người này là Bố của Tôi.
아버지는 선생님이에요.
Bố Tôi làm giáo viên.
저분은 어머니예요.
Đây là Mẹ của Tôi.
어머니는 의사예요.
Mẹ của Tôi là Bác sĩ.
오빠가 있어요.오빠는 회사원이에요.
Tôi có người Anh trai,Anh ấy làm nhân viên văn phòng.
남동생이 있어요.남동생은 학생이에요.
Đây là Em trai của Tôi,Em tôi là học sinh.
언니는 없어요.
Tôi không có Chị gái.
여러분, 만나서 반가워요.
Rất vui được làm quen với các Bạn!
IV: Từ vựng
영국 : nước Anh
독일 : nước Đức
프랑스 : nước Pháp
호주 : nước Úc
멕시코 : Mexico
선생님 : giáo viên
의사 : bác sĩ
회사원 : nhân viên văn phòng
학생 : học sinh, sinh viên
화가 : họa sĩ
대학교 : trường đại học
사람 : người
여기 : ở đây
가족 : gia đình
아버지 : bố
어머니 : mẹ
오빠 : anh trai ( dùng cho em gái gọi anh trai)
형 : anh trai ( dùng cho em trai gọi anh trai)
남동생 : em trai
언니 : chị gái (dùng cho em gái gọi chị gái)
누나 : chị gái (dùng cho em trai gọi chị gái)
여러분 : quý vị/ các bạn

+Tham khảo thêm từ vựng và kiểm tra trí nhớ tại chỗ qua đường link sau!
-nhấn vào Practice để kiểm tra, nhấn vào chữ click màu vàng để nghe câu hỏi và chọn đáp án nhé!
http://hompi.sogang.ac.kr/korean/kkl101/lesson01/l01_10.html

+Tài liệu được tổng hợp từ giáo trình của đại học sogang và của Chị Nguyễn Thị Kiều Hương.

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 1
4 (80%) 1 vote
Có thể bạn quan tâm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.