Home / Từ vựng (page 3)

Từ vựng

Từ vựng tiếng Hàn Quốc. Nơi chia sẻ, tổng hợp những từ vựng tiếng Hàn Quốc.

Từ vựng tiếng Hàn ngành ngân Hàng

Từ vựng tiếng Hàn ngành ngân Hàng Say đây cùng chia sẻ với các bạn danh sách các từ vựng tiếng Hàn Quốc về ngành ngân hàng. Với các từ vựng này giúp các bạn gửi chuyển tiền khi ra ngân hàng tại Hàn Quốc hoặc làm việc ở công …

Read More »

Tên các nước bằng tiếng Hàn

Tên các nước bằng tiếng Hàn Từ vựng tiếng Hàn về tên các quốc gia Cùng chia sẻ với các bạn danh sách tên các nước, quốc gia trên thế giới bằng tiếng Hàn Quốc. Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Hàn. …

Read More »

Từ vựng tiếng Hàn về thương mại

Từ vựng tiếng Hàn về thương mại Sau đây cùng chia sẻ với các bạn Bộ từ vựng tiếng Hàn về thương mại. Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Hàn. Chúc bạn học tập tốt.  Download : PDF

Read More »

Từ vựng tiếng Hàn về kinh tế

Từ vựng tiếng Hàn về kinh tế Sau đây cùng chia sẻ với các bạn bộ danh sách từ vựng tiếng Hàn về kinh tế. Với bộ từ vựng này sẻ hữu ích với các bạn làm về ngành kế toán, kinh tế tại Hàn Quốc, công ty Hàn Quốc. …

Read More »

Danh sách 847 Đơn từ Hán Hàn

Danh sách 847 Đơn từ Hán Hàn Danh sách các từ Hán Hàn có phiên Âm Hán Việt, Ý nghĩa và các từ liên quan. Hy vọng với chia sẻ này giúp các bạn học tốt tiếng Hàn. Chúc bạn học tốt, thi tốt.  Download : Here

Read More »