Home / TOPIK

TOPIK

Tài liệu ôn thi thi năng lực tiếng Hàn TOPIK

TOPIK 한국어능력시험

110 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK

110 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK 1. ĐT+ 다시피: gần như là”, “giống như là…/”theo như”… . Có nghĩa “gần như là”, “giống như là” 우리는 싸우다시피 해서 이 장소를 빌렸습니다. Chúng tôi đã mượn được chỗ này như là đã đấu tranh vậy. (ý nói …

Read More »

Đề thi TOPIK II tiếng Hàn kỳ 60, 64

ĐỀ THI TOPIK II TIẾNG HÀN KỲ 60, 64 Từ kỳ 68 trở đi đề thi topik tiếng Hàn sẽ không được công bố Chứng chỉ topik (Bằng topik) là kỳ thi năng lực tiếng Hàn, được tổ chức bởi Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc. Đây …

Read More »

Đề thi TOPIK II tiếng Hàn kỳ 41, 47, 52

ĐỀ THI TOPIK II TIẾNG HÀN KỲ 41, 47, 52 Chứng chỉ topik (Bằng topik) là kỳ thi năng lực tiếng Hàn, được tổ chức bởi Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc. Đây là chứng chỉ để đánh giá trình độ tiếng Hàn về nghe, đọc, viết …

Read More »

Đề thi TOPIK II tiếng Hàn kỳ 35, 36, 37

ĐỀ THI TOPIK II TIẾNG HÀN KỲ 35, 36, 37 Chứng chỉ topik (Bằng topik) là kỳ thi năng lực tiếng Hàn, được tổ chức bởi Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc. Đây là chứng chỉ để đánh giá trình độ tiếng Hàn về nghe, đọc, viết …

Read More »

Tổng hợp đề thi TOPIK

Tổng hợp đề thi TOPIK Tổng Hợp đề thi topik và đáp án tải về học nhé. Sau đây cùng chia sẻ với các bạn tài liệu tổng hợp các đề thi tiếng Hàn TOPIK. Các đề thi TOPIK gồm các cấp độ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. …

Read More »