Home / Giao tiếp tiếng Hàn / Cách nói về lời khuyên bằng tiếng Hàn

Cách nói về lời khuyên bằng tiếng Hàn

Cách nói về lời khuyên bằng tiếng Hàn
Một số câu giao tiếp về lời khuyên bạn nên biết nhé

1. 마시지 마세요 .
Đừng uống (rượu bia) nữa .

2. 시끄럽지 마세요.
Đừng ồn .

3. 조심하세요 .
Cẩn thận .

4.천천히 조심하세요 .
Từ từ và cẩn thận nhé.

5. 너무 많이마시지 마세요
Đừng uống quá nhiều .

6. 좀작게 말해주세요 .
Nói nhỏ một chút .

7. 걱정하지 마세요
Đừng lo lắng .

8. 주저하지 마세요
Đừng ngần ngại .

9. 열심히 공부하세요.
Hãy học hành chăm chỉ.

Xem thêm:
Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 다 보면~ đưa ra lời khuyên
Câu điều kiện trong tiếng Hàn