Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 다 보면~ đưa ra lời khuyên

Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 다 보면~ đưa ra lời khuyên

Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 다 보면~ đưa ra lời khuyên
NGỮ PHÁP/ 문법
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn học tiếng Hàn, cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn trong việc đưa ra lời khuyên.

V + 다 보면~ đưa ra lời khuyên
Ý nghĩa:
– Diễn tả 1 kết quả sẽ xảy ra (vế sau) nếu thực hiện lặp đi lặp lại hoặc liên tục 1 hành động nào đó (vế trước).
– Thường được sử dụng với ‘–게 되다’, ‘아/어/여 지다’
– Chủ ngữ vế sau thường là người nghe.
ví dụ:
– 한국 친구와 만나서 이야기하다 보면 한국 문화도 알게될 거예요.
– 책을 큰 소리로 계속 읽다 보면 발음이 좋이질 거예요.
– 한국에 오래 있다 보면 한국 사람처럼 행동하게 될 거예요.
-노래를 자꾸 따라 부르다 보면 잘아게 될 거에요.


Chúc các bạn học tốt tiếng Hàn.