Home / Ngữ pháp

Ngữ pháp

Ngữ pháp tiến g Hàn Quốc. Tổng hợp những mẫu câu ngữ pháp tiếng Hàn được sử dụng trong học tập, ôn thi và cuộc sống hàng ngày.

150 Cấu trúc ngữ pháp trong đề thi TOPIK

150 Cấu trúc ngữ pháp trong đề thi TOPIK I. 양보 NHƯỢNG BỘ 1. – 는다고 해도 : dù VD: 아무리 비싸다고 해도 필요한 책이라면 사야지. Mặc dù đắt như thế nào đi chăng nữa nhưng nếu là quyển sách cần thiết thì phải mua chứ. 2. – 더라도 : …

Read More »