Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp sơ cấp / Tài liệu học Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản PDF

Tài liệu học Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản PDF

Tài liệu học Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản PDF

NGỮ PHÁP CƠ BẢN TIẾNG HÀN của tác giả Lê Huy Khoa, hệ thống một cách đầy đủ, chính xác và khoa học nhất các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn như danh từ, động từ, tính từ…

Sách được phân chia theo chủ đề: mỗi chương đề cập đến một hình thức ngữ pháp cơ bản với các đề mục cụ thể như trợ từ, đại danh từ, động từ và tính từ bất quy tắc, thể chủ động…

Mỗi chủ đề ngữ pháp ngoài những trình bày về cấu trúc kèm ví dụ minh họa còn có những lưu ý về cách sử dụng và những bài thực hành luyện tập nhằm nâng cao kiến thức của người học.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp 91 Ngữ pháp tiếng Hàn Sơ Cấp PDF
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu