Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / NGỮ PHÁP ㄹ걸(요) : CÓ LẼ, CHẮC LÀ..

NGỮ PHÁP ㄹ걸(요) : CÓ LẼ, CHẮC LÀ..

NGỮ PHÁP ㄹ걸(요) : CÓ LẼ, CHẮC LÀ..

1. Cấu trúc này cũng là một trong cấu trúc dùng để dự đoán, mang nghĩa là “có lẽ”, chắc là”…
-저 소리는 피아노 소리일걸요.
Tiếng kia chắc là tiếng đàn piano

-이 신발은 너무 커서 못 신을걸요.
Giầy này to lắm chắc bạn không đi vừa đâu

-내일 떠난다니 지금쯤 준비하고 있을걸요.
Nói là ngày mai đi thì chắc giờ này đang chuẩn bị.

2. Nói về việc đã xảy ra với một chút hối hận hoặc tiếc nuối.
-그런 줄 알았더라면 공부를 더 해둘걸요.
Nếu biết như vậy thì đã chăm học thêm một chút nữa

-일찍 갔더라면 그 책을 살 수 있었을걸
Nếu đi sớm thì đã có thể mua được quyển sách đó

***Bài tập: Tập giải và dịch ra Tiếng Việt nha~~
1. 차라리 만나지 않은 편이 (낫다)
2. 이번 경기에서 우리 학교가 꼭 (승리하다)
3. 그때 그를 좀 더 (도와줬다)
4. 비가 오기 전에 (떠났다)
5. 그 반지는 꽤 (비싸다)