Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp

Ngữ pháp Trung cấp

NGỮ PHÁP 아/어/해지다( TRỞ NÊN..)

NGỮ PHÁP 아/어/해지다( TRỞ NÊN..) 1. Tính từ + -아/어/해지다 : Trở nên… • 우유를 많이 마셔서 키가 커졌어요. Vì uống nhiều sữa nên đã (trở nên) cao hơn. • 한국에 와서 한국 친구가 많아졌어요. Đến Hàn Quốc thì đã có nhiều người bạn Hàn hơn. • 선생님이 화를 내시면 …

Read More »

NGỮ PHÁP ㄹ걸(요) : CÓ LẼ, CHẮC LÀ..

NGỮ PHÁP ㄹ걸(요) : CÓ LẼ, CHẮC LÀ.. 1. Cấu trúc này cũng là một trong cấu trúc dùng để dự đoán, mang nghĩa là “có lẽ”, chắc là”… -저 소리는 피아노 소리일걸요. Tiếng kia chắc là tiếng đàn piano -이 신발은 너무 커서 못 신을걸요. Giầy này to lắm …

Read More »

Ngữ pháp V/A~은지/는지/ㄴ지 (hay không?)

Học tiếng Hàn Quốc ngữ pháp V/A~은지/는지/ㄴ지 (hay không?) – Đuôi ~은지/는지/ㄴ지 chủ·yếu dùng với các động·từ liên·quan đến hiểu·biết (biết (알다), không biết (모르다)), suy·đoán, thông·báo, suy·nghĩ (생각하다),…để diễn·đạt ý·nghĩa không chắc·chắn, băn·khoăn ”hay không”, “có hay không”, “hay chưa”. -Ngoài ra đuôi này còn dùng với các từ …

Read More »