Home / Từ vựng / Sổ Tay 2000 Từ Vựng Tiếng Hàn

Sổ Tay 2000 Từ Vựng Tiếng Hàn

Sổ Tay 2000 Từ Vựng Tiếng Hàn

Cuốn sách “Sổ Tay 2000 Từ Vựng Tiếng Hàn” được tuyển chọn từ các đề thi Topik, giúp các em ôn luyện và nắm bắt các từ vựng cần thiết, thông dụng, từ đó tạo tiền đề cho việc giao tiếp cũng như thi cử.

Download tài liệu: Here