Home / Từ vựng / Download sách Từ điển Việt – Hàn Ebook PDF

Download sách Từ điển Việt – Hàn Ebook PDF

Từ điển Việt – Hàn
Tác giả: Tô Thị On và Nhóm Cộng Tác
Bộ từ điển với nhiều tiếng Hàn thông dụng.
Nhà xuất bản từ điện Bách Khoa

Những năm gần đây người Việt học tiếng Hàn Quốc ngày càng đông do đó sự phát triển giao lưu hợp tác mạnh mẻ giữa hai nước Việt-Hàn. Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn và tra cứu từ loại một cách nhanh chóng, khoa học và tiết kiệm thời gian cũng như cống sức bỏ rác để tìm tòi và thu thập từ loại tiếng Hàn phục vụ cho nghành kinh tế, thương moại thép vần của tiếng việt.

Download: PDF

Xem thêm bài liên quan:
Từ điển tiếng Hàn PDF
Từ điển Hàn – Việt Ebook PDF