Home / Ngữ pháp / Phân biệt 보고 싶다 và 그립다

Phân biệt 보고 싶다 và 그립다

Phân biệt 보고 싶다 và 그립다 trong tiếng Hàn

보고 싶다 và 그립다 đều có nghĩa là “nhớ”. Rất nhiều người khi học bị bối rối không biết nên dùng thế nào cho đúng. Cùng tìm hiểu rõ hơn để sử dụng 2 từ này một cách phù hợp nhất nhé!

1. VỀ NGHĨA

– Cả 2 từ đều có nghĩa là nhớ, nhớ nhung

– Trong giao tiếp thì 2 từ này có thể sử dụng tương đương nhưng xét về nghĩa cụ thể thì:

+ “보고 싶다” là nỗi nhớ đơn thuần, “anh nhớ em”, “con nhớ mẹ”

+ Còn “그립다” được sử dụng khi nỗi nhớ sâu hơn, có thể hiểu là “nhớ nhung”, “nhớ da diết” và cũng thường dùng trong văn học.

2. TRỢ TỪ ĐI KÈM

a) 보고 싶다

* 보고 싶다 có 2 trợ từ đi kèm, với 2 trợ từ khác nhau thì nghĩa của câu cũng khác nhau

– N 이/가 + 보고 싶다 : nhớ

– N 을/를 + 보고 싶다 : Muốn xem, muốn nhìn ,muốn thấy

Ví dụ:
+ 네가 보고 싶어요 : Anh nhớ em

+ 이 영화를 보고 싶어요: Tôi muốn xem bộ phim này

b) 그립다

* 그립다 khác với 보고 싶다, 그립다 chỉ đi với 1 trợ từ duy nhất để diễn tả nghĩa nhớ

– N 이/가 + 그립다 : Nhớ

Ví dụ:
+ 네가 그리워요 : Anh nhớ em

3. VỀ PHẠM VI SỬ DỤNG

– “보고 싶다” thường chỉ sử dụng khi nói về đối tượng nào đó (người , thú cưng)

– “그립다” phạm vi sử dụng rộng hơn, nhớ quê hương, nhớ đất nước, nhớ gia đình

Xem thêm:
NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN – PHÂN BIỆT 에 VÀ 에서
Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp: 채, 체하다, 적하다