Home / Giao tiếp tiếng Hàn / Một số câu hỏi đường trong tiếng Hàn

Một số câu hỏi đường trong tiếng Hàn

Một số câu hỏi đường trong tiếng Hàn

가까운 은행이 어디 있는 지 아세요?
Sillyehamnida. Gakkaun eunhaeng-i eodi inneunji aseyo?
Làm ơn cho tôi hỏi, Ngân hàng gần đây nhất ở đâu ?

여기는 어디에요?
yeo ki nưn eo di e yo
Cho hỏi đây là ở đâu vậy?

어디에서 댁시를 타요?
eo di e seo tek si rul tha yo
Tôi có thể bắt taxi ở đâu?

버스정류장이 어디세요?
beo su cheong ryu chang eo di se yo
Trạm xe buýt ở đâu vậy?

이곳으로 가주세요
i kot su ro ka chu se yo
Hãy đưa tôi đến địa chỉ này

여기서 세워주세요
yeo ki seo se uo chu se yo
Làm ơn hãy dừng lại ở đây

여기서 거기까지 얼마나 걸립니까?
yơ ki- sơ ko ri ka chi-ol ma na-kol lim ni ta /
Từ đây đến đó phải đi mất bao lâu?

오토바이로 멏 시간 걸립니까?
o thô pa i rô-myot-si kan-kol lim ni ta/
Đi xe máy phải mất bao nhiêu thời gian?

여기 서거리까지 몇 킬로미터입니까?
yo ki-so ko ri kha chi-myot-kil lo mi tho imnita/
Từ đây đến đó bao nhiêu cây số?

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Hàn chỉ vị trí
Từ vựng tiếng Hàn về Phỏng vấn, Xin việc