Home / Giao tiếp tiếng Hàn / Học tiếng Hàn qua lời thoại trong phim Hàn

Học tiếng Hàn qua lời thoại trong phim Hàn

HỌC TIẾNG HÀN QUA LỜI THOẠI TRONG PHIM HÀN QUỐC

1. 걱정마라
Cook joong ma ra
Đừng lo lắng

2. 어떤 스타일 여자를 좋아해요?
O tton sư tha il yo cha chô a he yo
Anh thích mẫu người con gái như nào?

3. 왜 자꾸 훔쳐보냐고요
Oe ja kku hum chyo bô nya cô yo
Sao cứ nhìn trộm tôi vậy?

4. 이 시간에 누구지?
I si ca nê nu ku ji
Vào giờ này ai thế nhỉ?

5. 세상 참 좁네요
Sê sang cham chộp nề yo
Thế giới đúng thật là nhỏ hẹp

7. 잠깐 나갔다 올게
Jam kkan na cat ta ôl kê
Tôi đi chút và sẽ trở lại ngay

8. 한 숨 자고 나면 괜찮을 거래
han sum cha cô na myon coen cha nưl co re
Sau khi ngủ 1 lát sẽ ổn thôi

9. 멋있는 척 하지 마
Mo sit nưn chook ha chi ma
Đừng ra vẻ là một người đàn ông phong độ, bảnh bao

10. 예쁜 척 하지 마
Yê bbưn chook ha ji ma
Đừng tỏ ra là 1 cô gái xinh đẹp

11. 아니, 이게 얼마 만이야
A ni, i kê ol ma ma ni ya
Ồ lâu rồi không gặp

Xem thêm:
Những câu nói tiếng Hàn trong phim phổ biến nhất
60 Câu tiếng Hàn phổ biến khi xem phim Hàn