Home / Học tiếng Hàn

Học tiếng Hàn

NGỮ PHÁP ĐỊNH NGỮ TRONG TIẾNG HÀN

NGỮ PHÁP ĐỊNH NGỮ TRONG TIẾNG HÀN ✅Định ngữ là một trong những ngữ pháp quan trọng và thường gặp nhất trong tiếng Hàn. ✅Định ngữ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho danh từ, tạo thành một cụm danh từ. Có 2 dạng chính là sử dụng tính …

Read More »

Cách viết email trong tiếng Hàn thông dụng

Cách viết email trong tiếng Hàn thông dụng Khi viết email tiếng Hàn cần lưu ý những phần sau: 받는 사람 – người nhận 첮인사 – lời chào đầu tiên 하고 싶은 말 – nội dung, lời muốn nói 하고 싶은 말에서 빠진 내용(nội dung cần gửi gắm) 끝인사(lời kết …

Read More »

Nói cảm ơn trong tiếng Hàn thế nào cho đúng?

Nói cảm ơn trong tiếng Hàn thế nào cho đúng? Chúng ta thường nghe người Hàn nói cảm ơn bằng những câu như: 감사드립니다, 감사합니다, 감사해요, 고맙습니다, 고마워요, 고마워, 고맙다. Vậy thì những câu này sẽ dùng trong những trường hợp như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu …

Read More »

TỤC NGỮ TIẾNG HÀN THƯỜNG DÙNG

TỤC NGỮ TIẾNG HÀN THƯỜNG DÙNG Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau học những Tục Ngữ, Thành Ngữ tiếng Hàn thường được sử dụng. Cõng rắn cắn gà nhà : 고양이에게 생선을 맡기다. 적을 데려다 아군을 해치다. Đi một ngày đàng học một sàng khôn : 여행은 시야를 …

Read More »