Home / Học tiếng Hàn

Học tiếng Hàn

960 Câu trắc nghiệm tiếng Hàn

960 Câu trắc nghiệm tiếng Hàn Sau đây là phần bài tập làm thử phần tiếng Hàn. Trong tài liệu gồm có 960 câu làm trắc nghiệm giúp các bạn ôn, chuận bị cho kỳ thi TOPIK Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học …

Read More »

Động từ trong tiếng Hàn

Động từ trong tiếng Hàn Sau đây là các động từ trong tiếng Hàn thường được sử dụng. Với các động từ thường xuất hiện ở trong cuộc sống hàng ngày, trong các kỳ thi TOPIK. 가다 : Đi 오다 : Đến 먹다 : Ăn 식사하다 : Ăn cơm 마시다 …

Read More »

Cách nói phủ định trong tiếng Hàn

Cách nói phủ định trong tiếng Hàn Sau đây cùng chia sẻ với các bạn những câu nói phụ định cơ bản trong tiếng Hàn. Với những câu nói phủ định cơ bản và có ví dụ giúp các bạn học tập và thực hành tốt Nhất. Hy vọng với …

Read More »

Cấu trúc phủ định trong tiếng Hàn

Cấu trúc phủ định trong tiếng Hàn Sau đây cùng chia sẻ với các bạn những cấu trúc câu phủ định được sử dụng trong tiếng Hàn. Các cấu trúc Phủ định trong tiếng Hàn càng ngày càng khó và phức tạp hơn. Tuy nhiên đây đều là các cấu …

Read More »

Tài liệu tự học tiếng Hàn

Tài liệu tự học tiếng Hàn Sau đây là tài liệu học tiếng Hàn Quốc từ sơ cấp đến trung cấp. Trong tài liệu gồm các phần sau: – Sơ lược về tiếng Hàn – Bảng chữ cái tiếng Hàn – Hệ thống kí tự – Cấu trúc ấm tiết …

Read More »

Kinh ngữ trong tiếng Hàn

Kinh ngữ trong tiếng Hàn Kính ngữ trong tiếng Hàn: “저희 나라”? “제 부인”? Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học kính ngữ trong tiếng Hàn. Việc sử dụng kính ngữ rất quan trọng khi giao tiếp với mọi ngươi. Kính ngữ với chủ thể Kính ngữ trong …

Read More »

Tài liệu học hội thoại tiếng Hàn

Tài liệu học hội thoại tiếng Hàn Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học tiếng Hàn. Trong tài liệu chia sẻ: – Các viết chữ Hàn Quốc – Cách phát âm chữ Hàn Quốc – Các mẫu ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng – Các từ vựng tiếng …

Read More »