Home / Học tiếng Hàn / Những Mẫu Văn Bản Tiếng Hàn

Những Mẫu Văn Bản Tiếng Hàn

Những Mẫu Văn Bản Tiếng Hàn

1. 이력서 Lý lịch cá nhân

2. 건설계약서 hợp đồng xây dựng

3. 고용계약서 Hợp đồng tuyển dụng lao động

4. 근로 내규 Nội qui lao động

5. 근로계약서 Hợp đồng lao động

6. 동업계약서 Hợp đồng hợp tác kinh doanh

7. 매매계약서 Hợp đồng mua bán

8. 채용통지서 Thông báo tuyển dụng

9. 각서 Bản cam kết

10. 견적서 Bảng báo giá

11. 공문양식 Mẫu công văn

12. 급여대장 Sổ lương

13. 사직원 Đơn xin nghỉ việc

14. 입사지원서- Đơn xin việc

15. 재직증명서 Giấy chứng nhận công tác

16. 인사말 Bài phát biểu chào hỏi

17. 양해각서 Biên bản ghi nhớ

18. 소개장 Thư giới thiệu

19. 대금지급 독촉장 Công văn đốc thúc trả nợ

20. 지급지연 사과문 Công văn xin lỗi thanh toán muộn

21. 송금 통지서 Thông báo gửi tiền

22. 입금 통지서 Thông báo chuyển khoản

Download những mẫu văn bản trên: Here

Xem thêm:
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Trợ từ – 조사
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 1