Home / Học tiếng Hàn / Câu nói tiếng Hàn giúp bạn có động lực học tập

Câu nói tiếng Hàn giúp bạn có động lực học tập

Câu nói tiếng Hàn giúp bạn có động lực học tập

CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG HAY NHẤT BẰNG TIẾNG HÀN
1. 멈추지 말고 계속 해나가기만 한다면 늦어도 상관없다.
Sẽ chẳng hề gì khi bạn đi chậm, miễn là đừng dừng lại. (Khổng Tử)

2. 어디든 가치가 있는 곳으로 가려면 지름길은 없다.
Không có đường tắt tới nơi nào đáng đi. (Beverly Sills)

3. 세상에서 보고 싶은 변화가 있다면 당신 스스로 그 변화가 되어라.
Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này (Mahatma Gandhi)

4. 성공에 대한 의지를 품는 것은 무엇보다 중요하다.
Điều quan trọng là phải có một cam kết để thành công. (Abraham Lincoln)

5. 치지 않은 공은 100% 골인되지 않는다.
Bạn bỏ lỡ 100% cơ hội mà bạn không nắm bắt. (Wayne Gretzky)

6. 대부분의 사람들에게 있어 가장 위험한 일은 목표를 너무 높게 잡아서 그것을 이루지 못하는 것이 아니라 목표를 너무 낮게 잡아서 그것을 달성해 버리는 것이다.
Nguy hiểm nhất đối với hầu hết chúng ta không nằm ở việc đặt mục tiêu quá cao rồi nhận thất bại chóng vánh mà đó là đặt mục tiêu an toàn và chấp nhận kết quả tầm thường. (Michelangelo)

7. 나무를 심는데 가장 좋았던 때는 20년 전이었다. 두 번째로 좋은 때는 지금이다.
Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ. (Danh ngôn Do Thái)

8. 해안이 보이지 않는 것을 이겨낼 용기가 없다면 절대로 바다를 건널 수 없다.
Bạn sẽ không bao giờ vượt qua được đại dương nếu không đủ can đảm rời mắt khỏi bờ biển. (Christopher Columbus)

9. 꿈을 꾸고 믿을 수 있다면 이룰 수도 있다.
Bất kỳ điều gì trí óc con người có thể nghĩ ra và tin tưởng, nó đều có thể đạt được. (Napoleon Hill)

10. 행복은 이미 완성된 것이 아니라, 당신의 행동으로부터 오는 것이다.
Hạnh phúc không có sẵn, nó xuất phát từ hành động của chính chúng ta. (Đức Đạt Lai Lạt Ma)

Xem thêm:
Các Nguyên Tắc Phát Âm Và Luyện Phát Âm Tiếng Hàn
Cẩm Nang Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thực Dụng