Home / Học tiếng Hàn / Tài liệu tự học tiếng Hàn

Tài liệu tự học tiếng Hàn

Tài liệu tự học tiếng Hàn
Sau đây là tài liệu học tiếng Hàn Quốc từ sơ cấp đến trung cấp.
Trong tài liệu gồm các phần sau:
– Sơ lược về tiếng Hàn
– Bảng chữ cái tiếng Hàn
– Hệ thống kí tự
– Cấu trúc ấm tiết
– Viết và gõ chữ Hàn
– Ngữ âm tiếng Hàn
– Nguyên Ấm
– Phục âm
– Cách ghép âm
– Đọc và viết tiếng Hàn
– Đọc một số từ cơ bản
– Ngữ pháp chính trong tiếng Hàn.
….
Tài liệu được anh Nguyễn Thọ Chung tổng hợp và chia sẻ.
Chúc các bạn học tốt tiếng Hàn.

Download tài liệu : Here