Home / Học tiếng Hàn / Cẩm Nang Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thực Dụng

Cẩm Nang Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thực Dụng

Cẩm Nang Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thực Dụng


Sách bao gồm 8 chương, mô tả chi tiết ngữ pháp tiếng Hàn thực dụng kèm ví dụ minh hoạ đặc sắc,Sách giúp ích cho các bạn đã học qua cơ bản tiếng Hàn muốn hệ thống lại kiến thức cho thống nhất

Download tài liệu: PDF