Home / Học tiếng Hàn / Cách đọc số 0 trong tiếng Hàn: 영 & 공

Cách đọc số 0 trong tiếng Hàn: 영 & 공

CÁCH ĐỌC SỐ 0 TRONG TIẾNG HÀN: 영 & 공

Nếu như số 0 trong tiếng Việt chỉ có duy nhất một cách đọc là “không” dùng trong mọi trường hợp, thì số 0 trong tiếng Hàn có đến 2 cách đọc là 영 và 공.
영 và 공 đều là 2 số Hán Hàn, vậy khi nào đọc là 영, khi nào đọc là 공?

?
영: chỉ số lượng = 0 . Dùng trong phép tính, số thập phân, thời gian, nhiệt độ, điểm số…
– Phép tính
0 * 1 = 0 [ 영 곱하기 일은 영] 0 nhân 1 = 0 , 곱하다: nhân ( 2 số với nhau)
– Số thập phân: 0.35 [ 영점 삼오 ], 0.001 [ 영점 영영일 ] – Giờ: 00:30 [영시 삼십분 ] , 00:00 영시
– Nhiệt độ -2 độ [ 영하 이도 , 0 độ [ 영 도 ] – Tỷ số trận đấu :
우리 팀은 일 대 영으로 졌다 ( thắng 1:0)
0 : 3 [ 영 대 삼 ] – 1 số trường hợp khác: 영 칼로리 : 0 calo , 이번 시험 영점 받았다 : được 0 điểm…

?
공: khi đọc văn tự gồm dãy số dài như số điện thoại, tài khoản ngân hàng, số CMND…
số điện thoại
010 – 549 – 0087[ 공일공 – 오사구 – 공공팔칠 ] …

Tuy nhiên, trong trường hợp này cũng có người Hàn đọc là 영. 3 số đầu tiên trong dãy số điện thoại người Hàn có xu hướng đọc là 공일공 tuy nhiên theo Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc(국립국어원) thì 영 và 공 đều là ngôn ngữ chuẩn(표준어) nên thay vì đọc 공일공 thì 영일영 vẫn đúng.

Tuy nhiên như đã nói ở trên 3 số đầu tiên trong dãy số điện thoại người Hàn sẽ có xu hướng đọc số là 공 nhiều hơn, còn những số 0 về sau có người sẽ đọc là 영 có người sẽ đọc là 공, ví dụ: 010 – 549 – 0087[ 공일공 – 오사구 – 영영팔칠 ] hoặc [ 공일공 – 오사구 – 공공팔칠] Như vậy, có thể thấy 영 được sử dụng nhiều hơn so với 공. Đọc là 공 chủ yếu khi xuất hiện các dãy số dài như số điện thoại, số CMND…

Theo: Hàn ngữ Mukunghwa

Xem thêm:
Đuôi câu ㄴ/는다 trong văn viết tiếng Hàn
Định Ngữ trong tiếng Hàn