Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 21

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 21

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 21
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK II.

XXI. 희망 : HY VỌNG

106. 았/었으면 (싶다/하다/좋겠다) ước, mong muốn (nghĩa: nếu…thì tốt biết mấy…)

미국에 한번 갔으면 싶어요.
Ước gì được đi Mỹ 1 lần .

107. 기(를) 바라다 : mong chờ , mong rằng

행복하게 살기를 바랄게요.
Mong rằng a sẽ sống hạnh phúc