Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp sơ cấp

Ngữ pháp sơ cấp

Ngữ pháp tiếng Hàn 만 하다

Ngữ pháp tiếng Hàn 만 하다 – Sử dụng cấu trúc này với danh từ, số lượng, con số nhằm so sánh, giữa hai vật, hai việc có số lượng, kích thước, hay mức độ tương đương nhau. – Thường sử dụng dưới hình thức N만 하다 hoặc N만 한N. …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Hàn 게

Ngữ pháp tiếng Hàn 게 Trong tiếng Hàn, cấu trúc ngữ pháp 게 được sử dụng chủ yếu theo các trường hợp sau: Trường hợp: Tính từ + 게: – Tính từ + 게: Cấu trúc này diễn tả phương thức, mức độ, trạng thái hành động của vế sau. Bổ …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Hàn 으 ㄹ 게 뻔하다

Ngữ pháp tiếng Hàn 으 ㄹ 게 뻔하다 (으)ㄹ 게 뻔하다: Cấu trúc này được sử dụng khi người nói có thể dự đoán hoặc phỏng đoán kết quả hành động tình huống tương lai dựa trên kinh nghiệm những việc tương tự trước đây. Sự suy đoán, phán đoán …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Hàn 스럽다

Ngữ pháp tiếng Hàn 스럽다 스럽다 được gắn vào sau danh từ nhằm biến danh từ thành một tính từ, tính từ này mang đặc điểm của danh từ. Gắn vào danh từ thể hiện có ý nghĩa hoặc tính chất giống danh từ đó. Ví dụ: 사랑( tình yêu) …

Read More »