Home / Giao tiếp tiếng Hàn / Câu giao tiếp tiếng Hàn dùng khi đi cắt tóc

Câu giao tiếp tiếng Hàn dùng khi đi cắt tóc

Câu giao tiếp tiếng Hàn dùng khi đi cắt tóc

Các câu hỏi của người cắt tóc:
1. 머리를 어떻게 해 드릴까요?
=> Anh/chị muốn làm tóc thế nào ?

2. 어떤 스타일로 해 드릴까요?
=> Anh/chị thích kiểu nào ?

3. 어떻게 잘라 드릴까요?
=> Anh/chị muốn cắt ra sao ?

4. 가리마는 어디로 타 드릴까요?
=> Anh/chị rẽ đường ngôi ở đâu ?

5. 퍼머는 얼마나 강하게 해 드릴까요?
=> Bà muốn tóc quăn đến mức nào ?

Câu trả lời của người đến cắt tóc:
1. 이발만 해 주세요
=> Tôi chỉ muốn cắt tóc thôi ạ

2. 머리를 짧게 자르고 싶어요
=> Tôi muốn cắt tóc ngắn

3. 면도를 해 주세요
=> Cạo râu cho tôi

4. 이발과 면도를 해 주세요
=> Cắt tóc và cạo râu cho tôi

5. 옆은 약간 짧게 깎아 주세요
=> Cắt ngắn một chút ở bên cho tôi

6. 귀 주변을 좀더 깎아 주세요
=> Tỉa thêm một chút ở quanh tai cho tôi

7. 왼쪽에 가리마를 타 주세요
=> Tôi muốn rẽ ngôi bên trái

8. 너무 짧게 하지 마세요
=> Xin đừng cắt ngắn quá

Xem thêm:
100 Từ vựng tiếng Hàn về chủ đề vợ chồng, gia đình
100 Từ vựng tiếng Hàn về địa điểm, nơi chốn