Home / Giao tiếp tiếng Hàn

Giao tiếp tiếng Hàn

15 Câu giao tiếp tiếng Hàn hay

15 CÂU GIAO TIẾP TIẾNG HÀN CỰC HAY KHIẾN NGƯỜI KHÁC “MÁT LÒNG MÁT DẠ” 1. 잘하기는요. 아직 많이 부족해요: Giỏi gì đâu ạ, tôi vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. 2. 도움이 돼서요. 제가 오히려 뿌듯하죠: Giúp được bạn làm tôi cũng thấy vui mà. 3. 과찬이세요: Quá khen …

Read More »