Home / Giao tiếp tiếng Hàn / 15 Câu giao tiếp tiếng Hàn hay

15 Câu giao tiếp tiếng Hàn hay

15 CÂU GIAO TIẾP TIẾNG HÀN CỰC HAY KHIẾN NGƯỜI KHÁC “MÁT LÒNG MÁT DẠ”
1. 잘하기는요. 아직 많이 부족해요: Giỏi gì đâu ạ, tôi vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.

2. 도움이 돼서요. 제가 오히려 뿌듯하죠: Giúp được bạn làm tôi cũng thấy vui mà.

3. 과찬이세요: Quá khen rồi, khách sáo rồi.

4. 아니에요. 아직 멀었어요: Không đâu ạ, tôi còn phải cố gắng nhiều lắm.

5. 좋게 봐주셔서 감사합니다: Cảm ơn vì đã quý mến tôi.

6. 너무 띄우지 마세요: Đừng có mà tâng bốc mình quá như thế.

7. 천만의 말씀: Làm gì có, quá lời rồi..

8.비싼 거 아니에요. 부담 갖지 마세요: Không phải đồ đắt tiền gì đâu, đừng ngại nhé!

9. 별거 아니에요: Không có gì to tát đâu mà.

10. 나한테 고마워 할 필요 없어요: Không cần cảm ơn tôi đâu.

11. 나는 단지 내가 해야 할 일 했을 뿐이야: Tôi chỉ làm việc phải làm thôi mà.

12. 괜찮아요. 당연한 거 지 뭘: Không có gì đâu, đây là việc đương nhiên phải làm mà.

13. 칭찬 그만하세요: Đừng khen tôi nữa mà.

14. 아니에요. 미안해하지 마: Không có gì đâu. Đừng xin lỗi nữa mà.

15. 제 의무를 다했을 따름입니다: Tôi chỉ làm nghĩa vụ của mình thôi mà.

Xem thêm:
Những câu tiếng Hàn sử dụng hàng ngày
63 Câu giao tiếp tiếng Hàn ngắn mà bạn nên biết