Home / Học tiếng Hàn / Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

Chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo
Tác giả : Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội

Bao gồm 20 và một bài luyện tập tổng hợp, mô tả các tình huống khi làm việc tại Hàn Quốc
Sách dành cho xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Download tài liệu: Here