Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp tiếng Hàn – 느니만치

Ngữ pháp tiếng Hàn – 느니만치

Ngữ pháp 느니만치
Ý nghĩa: Mẫu câu này được dùng khi công nhận nội dung của mệnh đề trước và việc đó trở thành lý do hoặc trở thành căn cứ của nội dung ở mệnh đề sau.

Cấu trúc ngữ pháp:
A느니만치 Vì như thế nào đó nên…
V느니만치 Vì làm gì đó nên…
N이만치 Vì là gì đó nên…

Ví dụ:
돈이 충분히 있느니만치 어려운 친구를 돕고 싶습니다.
Vì tôi có đủ tiền nên tôi muốn giúp đỡ bạn bè khó khăn.

그 분은 우명한 연예인이니만치 대우를 해 드려야 합니다.
Vì vị đó là diễn viên nổi tiếng nên phải đối xử thật tốt.

.