Home / Học tiếng Hàn / Nên dùng 이/히 hay 게 trong tiếng Hàn

Nên dùng 이/히 hay 게 trong tiếng Hàn

Nên dùng 이/히 hay 게 trong tiếng Hàn

Cách chuyển tính từ thành phó từ

1. Trong tiếng Hàn để chuyển tính từ thành phó từ thì có 2 cách kết hợp với 이/히 hoặc 게
? A + 이/히
– Một số tính từ kết thúc là 하다 chuyển thành 히
조용하다: im lặng > 조용히: một cách yên lặng
안전하다: an toàn > 안전히: một cách an toàn

Trường hợp đặc biệt các tính từ 하다 có gốc từ kết thúc bằng ㅅ thì kết hợp với 이

깨끗하다: sạch sẽ > 깨끗이: một cách sạch sẽ
느긋하다: thảnh thơi, thoải mái > 느긋이: một cách thành thơi, thoải mái

– Một số tính từ kết hợp với 이
가깝다: gần > 가까이: một cách gần gũi
많다: nhiều > 많이: nhiều (phó từ)

? A + 게
Chỉ cần bỏ đuôi 다 và thêm 게 vào gốc tính từ
좋다: tốt > 좋게: một cách tốt

자랑스럽다: tự hào > 자랑스럽게: một cách tự hào

시원하다: mát > 시원하게: một cách mát mẻ

2. Khi nào dùng 이/히 khi nào dùng 게?
? Về mặt ý nghĩa phó từ 이/히 và 게 đều có nghĩa giống nhau tuy nhiên dựa theo thói quen sử dụng của người bản ngữ có những từ dùng được loại này không dùng được loại kia hoặc dùng được cả hai:
Loại 1 chỉ kết hợp với 이/히 và không kết hợp được với 게, ví dụ như: 천천하다, 가하다, 안녕하다, 가만하다

Loại 2 chỉ kết hợp với 게 không kết hợp với 이/히: 엉망하다, 튼튼하다, 평범하다…

Loại 3 kết hợp được cả hai, ví dụ như: 조용하다, 솔직하다, 안전하다, 완벽하다…

? Một cách để biết từ nào được dùng nhiều hơn đấy là search keyword. Ví dụ như lấy từ 열심하다 ta search từ khóa “열심히” ra 77.300.000 kết quả trong khi “열심하게” ra 2.530 kết quả, suy ra tần suất dùng 열심히 gấp 35000 lần chắc chắn sử dụng người bản ngữ sử dụng 열심히.

Với những từ mà cả hai cách có tần suất cao và tỉ lệ không khác biệt lắm thì có nghĩa là nó dùng được cả hai cách.

Theo: Lê Vân Anh

Xem thêm:
Ôn tập trợ từ 에 trong tiếng Hàn
Cách dùng Trợ từ 도 trong tiếng Hàn