Home / Ngữ pháp / Phân biệt ngữ pháp -기 위해서 và -기 때문에 trong tiếng Hàn

Phân biệt ngữ pháp -기 위해서 và -기 때문에 trong tiếng Hàn

Phân biệt ngữ pháp -기 위해서 và -기 때문에 trong tiếng Hàn

-기 위해서: chỉ mục đích (để, cho, vì)
Vế 1 + 기 위해서 + Vế 2: Vế 1 là mục đích, vế 2 là hành động thực hiện để đạt được mục đích đó. Do đó vế 1 thường là hy vọng, mong muốn, xảy ra sau thời điểm của vế 2

-기 때문에: chỉ nguyên nhân, lí do (vì, tại vì)
Vế 1 + 기 때문에 + Vế 2: Vế 1 là nguyên nhân dẫn đến hành động/ kết quả ở vế 2. Do đó vế 1 thường xảy ra trước mới có vế 2.

Ví dụ:
예뻐지기 위해서 오이 팩을 해요
(Để đẹp lên thì tui đắp mặt nạ dưa chuột)

오이 팩을 하면 예뻐지기 때문에 일주일에 한번 씩 해요
(Vì nếu đắp mặt nạ dưa chuột sẽ xinh lên nên tui đắp nó mỗi tuần 1 lần)

여행 준비를 모으기 위해세 아르바이트를 해요
(Đi làm thêm để tiết kiệm tiền đi du lịch)

요즘 여행 준비를 모으기 때문에 돈을 쓸 수 없어요
(Gần đây vì tiết kiệm tiền đi du lịch mà tôi chẳng được tiêu đồng nào cả)

물건을 많이 넣기 위해서 큰 가방 샀어요
(Tui đã mua 1 cái túi thật to để đựng đc nhiều đồ)

가방에 물건을 많이 넣었기 때문에 너무 무거워요
(Tại để nhiều đồ trong túi quá nên nặng lắm

Xem thêm:
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 1
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp quan trọng ôn thi TOPIK