Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp – Phần 9

Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp – Phần 9

Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp – Phần 9
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Trung Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK.

41. V + 기만 하다

Ý nghĩa: Hành động duy nhất diễn ra. Có thể dịch là “Chỉ, chỉ có…”

-아직은 친구가 없어서 심심하기만 해요.
Tôi chưa có bạn nên chỉ có sự buồn chán mà thôi.

42. V + 을 뿐이다

Ý nghĩa: Chỉ là, chỉ có, chỉ duy nhất…

– 그는 그냥 친한 친구일 뿐 이에요.
Cậu ấy chỉ là bạn thân của tôi mà thôi

43. V + 을 뿐만 아니라

Ý nghĩa: Không những mà còn

– 철수는 잘 생겼을 뿐만 아니라 착해요
Cheolsu không chỉ đẹp trai mà còn hiền lành nữa

44. V + 는 데다가

Ý nghĩa: Mệnh đề sau bổ sung thêm ý nghĩa cho mệnh đề trước, 2 mệnh đề phải cùng chủ ngữ, và cùng tính chất với nhau. Có thể dịch là “Không những mà còn…,còn…)

– 술을 마시는 데다가 담배도 피워요. 그래서 간강이 안 좋아요
Uống rượu rồi còn hút thuốc. Nên sức khoẻ không tốt.

45. V + 기도 하다

Ý nghĩa: Ngoài mệnh đề trước, chủ ngữ còn làm mệnh đề sau. Có thể dịch là “Cũng…”

– 보통 전화를 하지만 가끔 편지를 하기도 해요.
Thường thì gọi điện nhưng thỉnh thoảng cũng viết thư.

Xem thêm:
Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp – Phần 8
Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp – Phần 10