Home / Học tiếng Hàn / Cách sử dụng trợ từ 고 (go) trong tiếng Hàn

Cách sử dụng trợ từ 고 (go) trong tiếng Hàn

Cách sử dụng trợ từ 고 (go) trong tiếng Hàn
Trợ từ 고 (go) là một trong những trợ từ phổ biến trong tiếng Hàn và được sử dụng để kết nối hai hành động, tình huống hoặc sự việc. Trợ từ -고 (-go) có nghĩa là “và” hoặc “và cũng”, tương tự như trợ từ “and” trong tiếng Anh.

Cấu trúc câu với trợ từ 고 (go) là: động từ / tính từ / danh từ + 고 + động từ / tính từ / danh từ. Ví dụ: 먹고 자다 (meok-go ja-da) có nghĩa là “ăn và ngủ”.

Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng trợ từ 고 (go) trong tiếng Hàn bao gồm:
– Trợ từ 고 (go) chỉ được sử dụng để kết nối các hành động hoặc tình huống có quan hệ với nhau. Ví dụ: “Tôi ăn cơm và đọc sách” sử dụng trợ từ 고 (go) sai vì hai hành động này không có quan hệ với nhau.

– Trợ từ 고 (go) được sử dụng để kết nối các hành động trong thời gian hiện tại hoặc quá khứ. Nó không được sử dụng để kết nối các hành động trong tương lai.

– Khi sử dụng trợ từ 고 (go) để kết nối các động từ, động từ đứng trước trợ từ này phải được chuyển thành dạng “아/어” phù hợp với ngữ pháp của động từ đó. Ví dụ: 먹다 (meok-da) trở thành 먹어 (meok-eo) trước khi được kết nối với động từ khác bằng trợ từ 고 (go).

– Trợ từ 고 (go) có thể được sử dụng để kết nối danh từ và tính từ. Ví dụ: 오늘 날씨가 추우고 비가 옵니다 (oneul nal-ssi-ga chu-u-go bi-ga o-pne-da) có nghĩa là “Hôm nay trời lạnh và mưa”.

Xem thêm:
Ôn tập trợ từ 에 trong tiếng Hàn
Cách dùng Trợ từ 도 trong tiếng Hàn