Home / Học tiếng Hàn / Kinh ngữ trong tiếng Hàn

Kinh ngữ trong tiếng Hàn

Kinh ngữ trong tiếng Hàn
Kính ngữ trong tiếng Hàn: “저희 나라”? “제 부인”?
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học kính ngữ trong tiếng Hàn. Việc sử dụng kính ngữ rất quan trọng khi giao tiếp với mọi ngươi.
Kính ngữ với chủ thể Kính ngữ trong tiếng Hàn được dùng để thể hiện sự kính trọng với người trên, các đối tượng xã hội hoặc trong các trường hợp trang trọng.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Hàn.
Chúc bạn học tập tốt.

Download : PDF
Download : Word