Home / Ngữ pháp / Tài liệu ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người Việt

Tài liệu ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người Việt

Tài liệu ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người Việt

Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người việt. Chia sẻ các mẫu ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng đều có những giải thích ngắn gọn và ví dụ cụ thể.


Cuốn sách Ngữ pháp tiếng hàn dành cho người việt tổng hợp một cách đầy đủ các kiến thức ngữ pháp trọng tâm, giúp các bạn đang bắt đầu học tiếng Hàn hoặc muốn ôn tập lại ngữ pháp một cách dễ dàng, các chủ điểm ngữ pháp được trình bày một cách khoa học dễ hiểu theo cấu trúc ba phần: Từ, ngữ và câu.

Ngoài ra sách còn có hơn 3.000 câu tiếng Hàn thông dụng được lựa chọn cẩn thận và chuyển dịch từ các giáo trình tiếng Hàn sang tiếng Việt để làm ví dụ minh họa vừa có thể sử dụng để giao tiếp thực tế.
Chúc các bạn học tốt tiếng Hàn.

Download tài liệu : Here