Home / Từ vựng / Số đếm thuần Hàn và số đếm hán hàn

Số đếm thuần Hàn và số đếm hán hàn

Số đếm thuần Hàn và số đếm hán hàn

Có ai đang gặp vấn đề về số đếm thuần hàn và số đếm hán hàn không ạ

1. Số đếm thuần Hàn
Cách dùng : Dùng nói tuổi , giờ , số đếm. Số đếm thuần Hàn nhìn chung cho cảm giác như số lượng đếm cho từng cái một nên chủ yếu được dùng khi nói về số lượng nhỏ.

2. Số đếm Hán Hàn
Cách dùng : Dùng nói các loại số còn lại như ngày, tháng, năm, địa chỉ ,số điện thoại ,số phòng ,giá cả,… Số đếm Hán Hàn cho cảm giác nói về một số lượng đã được định sẵn hơn

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Hàn về thời gian
Đơn vị đếm trong tiếng Hàn