Home / Từ vựng / Tổng hợp từ vựng tiếng Hàn trung cấp từ đề thi Topik

Tổng hợp từ vựng tiếng Hàn trung cấp từ đề thi Topik

Tổng hợp từ vựng tiếng Hàn trung cấp từ đề thi Topik


Cùng gửi đến các bạn bộ từ vựng tiếng Hàn trung cấp có trong đề thi TOPIK
– Một file về từ vựng trung cấp được nhóm theo chủ đề – Kích cỡ tệp khoảng 60 trang.
– File thứ hai là từ vựng tổng hợp từ đề Topik cũ(đề đọc từ đề 35 – 60) khoảng 80 trang.

Download file 1: PDF
Download file 2: PDF