Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 25

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 25

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 25
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK II.

XXV. 선택, 비교 : LỰA CHỌN, SO SÁNH

116. –느 니 : thà làm gì còn hơn làm gì

민호씨 같은 사람과 결혼하느니 평생 혼자 살 거예요.
Tôi thà sống 1 mình còn hơn kết hôn với người như Minho

117. –는다기보다(는) : không phải cái này mà là cái kia ( thường dùng với động từ , tính từ)

가 : 오늘도 라면을 드시네요?라면을 정말 좋아하나 봐요.
Hôm nay cũng ăn mì hả ? có vẻ rất thích mì đấy nhỉ ?

나 : 좋아해서 먹는다기보다는 편해서 먹는 거예요.
Không phải vì thích nên ăn mà là vì tiện nên ăn

118. –든지 : bất cứ, thế nào cũng…

가 : 이력서는 어떻게 내는 거예요?
Làm thế nào để tôi nộp bản sơ yếu lý lịch ?

아 : 메일로 보내시든지 우편으로 보내시면 됩니다.
Gửi qua mail hoặc hòm thư cũng được

119. 만 하다 : so sánh bằng

민호 씨의 키는 나만 해요.
Bằng chiều cao của Minho

120. –거나 (-거나) : hoặc

잠이 안 몰 때는 우유를 마시거나 책을 읽습니다.
Khi không ngủ được thì uống sữa hoặc đọc sách.

121. 는 대신 ( 에) : thay vì làm gì thì làm gì.

시간이 없어서 밥을 먹는 대신에 간단하게 빵을 먹었어요.
Vì k có thời gian nên thay vì ăn cơm tôi chỉ ăn bánh mì

오늘 쉬는 대신 내일 열심히 일 하겠습니다.
Thay vì hôm nay nghỉ ngơi ngày mai tôi sẽ làm việc chăm chỉ.

122. 을 게 아니라: đừng làm cái này hãy làm cái kia

궁금한 것이 있으변 우리끼리 이야기 할 게 아니라 선생님께 직접 가서 여쭤보자.
Nếu có gì thắc mắc thì đừng nói chuyện chúng mình với nhau mà hãy đi hỏi trực tiếp giáo viên.