Home / Học tiếng Hàn / Quán dụng ngữ trong tiếng Hàn

Quán dụng ngữ trong tiếng Hàn

Quán dụng ngữ trong tiếng Hàn

Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu và học về quán dụng ngữ trong tiếng Hàn.
Quán dụng ngữ là một loại từ tổ cố định thường dùng, nó mang ý nghĩa tu từ thông qua các hình thức so sánh… Hình thức các tổ từ này đa phần đều tương đối cố định, mang ý nghĩa đặc biệt và có sắc thái tu từ.
Quán dụng ngữ trong tiếng Hàn Quốc phản ánh các phong tục và các yếu tố văn hóa xã hội có nguồn gốc từ lâu đời và nó cho thấy những suy nghĩ của người Hàn Quốc. Quán dụng ngữ được dùng rộng rãi trong đời sống hằng ngày.
Quán dụng ngữ là sự kết hợp của 2 từ ngữ trở lên, ngoài ý nghĩa thông thường của từ đó còn có thêm một ý nghĩa khác nhằm chỉ một sự so sánh nào đó (mang nghĩa ẩn dụ)
Sau đây là một vài quán dụng ngữ trong tiếng Hàn
눈 코 뜰 새가 없다 : bận tối mắt tối mũi
눈 딱 감다: nhắm mắt làm ngơ
나이가 아깝다: không được chính chắn
꼬리를 밟히다 : lộ tung tích
귀가 따갑다: nghe nhiều phát chán
귀가 밝다: tai thính
귀 먹다: điếc, không nghe được
간이 크다: không biết sợ là gì (gan lớn)
간이 떨어지다: ngạc nhiên
가슴을 울리다: xúc động
마음이 가볍다: trút được nỗi lo
어깨가 가볍다: không phải gánh trách nhiệm to lớn
날이 새다: hỏng việc
다리를 놓다: làm trung gian
달이 차다 (trăng đầy): tới ngày sinh con
Team Tiếng Hàn
Chúc bạn sức khỏe và thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *