Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 18

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 18

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 18
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK II.

XVIII. 계획 KẾ HOẠCH

97. 으려던 참이다 : định làm gì

가 : 지금 출발하지 않으면 늦을 것 같아요.
Nếu bây giờ không xuất phát thì có thể muộn đấy .

나 : 그렇지 않아도 지금 막 출발하려던 참이었어요.
Dù gì thì tôi cũng định xuất phát ngay bây giờ

98. 는다는 것이 : định làm cái này nhưng lại làm cái khác

조금 만 먹는다는 것이 너무 맛었어서 다 먹어 버렸어요.
Tôi định ăn 1 chút nhưng mà ngon quá nên đã ăn hết rồi.

99. 으려고 하다 : ý định làm gì

가 : 이번 방학에 뭐 할 거야?
Kì nghỉ lần này sẽ làm gì ?

나 : 친구와 같이 배낭여행을 가려고 해.
Tao định đi phượt cùng bạn tao .

비가 오려고 하네요.우산 을 가지고가세요
Có thể sẽ mưa đấy. Mang ô theo nhé.

100. 을까 하다 : ý định làm gì , ý định này có thể dễ dàng thay đổi .

남자 친구 생일 선물로 시계를 살까 해요.
Tôi định mua đồng hồ làm quà sinh nhật cho bạn trai .

101. 기로 하다 : kế hoạch , dự định cụ thể

가 : 방학 때 뭐 할 거예요.
Kì nghỉ này định làm gì thế ?

나 : 아르바이트를 하기로 했어요.
Tao định đi làm thêm