Home / Từ vựng / Các cụm từ đi với từ 눈 trong tiếng Hàn

Các cụm từ đi với từ 눈 trong tiếng Hàn

Các cụm từ đi với từ 눈 trong tiếng Hàn
CÁC CỤM ĐI VỚI TỪ “눈”
Tính xem từ 눈 có bao nhiêu cách sử dụng nha

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Hàn miêu tả ngoại hình
Từ vựng tiếng Hàn về hình học