Home / Từ vựng / Cụm động từ tiếng Hàn về Mua Sắm

Cụm động từ tiếng Hàn về Mua Sắm

Cụm động từ tiếng Hàn về Mua Sắm
Từ vựng hàn dùng khi mua hàng

Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn về chủ đề mua sắm