Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp tiếng Hàn 의

Ngữ pháp tiếng Hàn 의

Ngữ pháp tiếng Hàn 의

– 의 được gắn vào danh từ để bổ nghĩa cho danh từ gắn sau nó và sử dụng để diễn tả quan hệ sở hữu của danh từ đứng trước và danh từ đứng sau nó.

– Khi 의 đóng vai trò đóng vai trò sở hữu thường được phát âm là 의 hoặc 에 nhưng người Hàn thường phát âm là ‘에’ .

– Đối với đại từ nhân xưng thường được sử dụng theo dạng: 나의 →내, 너의 → 네, 저의 →제.

– Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt: “của”.

– Tuy nhiên khi diễn tả các mối quan hệ sở hữu của tập thể như: gia đình, nhà, công ty, đất nước…thì thường sử dụng 우리, 저희 thay cho 나

Cách chia:

Danh từ + 의

Ví dụ:

부모님은 자녀의 성격을 알지?
Bố mẹ thì biết tính cách của con cái chứ?
Ví dụ thêm về 의.

사건의 원인을 찾아야 해요.
Phải tìm nguyên nhân của sự việc này.

이 행사에는 우리 회사 마케팅 부서가 1등을 받았어요.
Sự kiện này bộ phận marketing của công ty tôi giành giải nhất.

경제의 변동 은 물가가 오르게 되었어요.
Sự biến động của kinh tế khiến cho vật giá tăng lên.

미누 씨의 공책이에요.
Vở của Minoo.

저 남자가 히엔의 남편이에요.
Chàng trai đó là chồng của Hiền.

이것은 나나의 지갑이에요.
Cái này là ví của Nana.

내 친구 경찰이애요
Bạn của mình là cảnh sát.

Xem thêm:
Câu điều kiện trong tiếng Hàn
Ngữ pháp tiếng Hàn diễn tả mục đích