Home / Học tiếng Hàn / Phân biệt 지금 và 이제 trong tiếng Hàn

Phân biệt 지금 và 이제 trong tiếng Hàn

Phân biệt 지금 và 이제 trong tiếng Hàn
지금 và 이제 học ngay để không còn nhầm lẫn nhé

Xem thêm:
Phân biệt 보내다 và 지내다
Phân biệt cách dùng Trạng Từ 이,히, 게 trong tiếng Hàn