Home / Học tiếng Hàn / Phân biệt cách dùng Trạng Từ 이,히, 게 trong tiếng Hàn

Phân biệt cách dùng Trạng Từ 이,히, 게 trong tiếng Hàn

Phân biệt cách dùng Trạng Từ 이,히, 게 trong tiếng Hàn

Phân biệt trạng từ 이,히,게
* Các tính từ kết thúc bằng 하다 thường được tạo thành trạng từ bằng 이,히,게. Trước tiên chúng ta phân biệt cách dùng 이, 히


– Gốc tính từ trước 하다 kết thúc bằng phụ âm ㅅ thì dùng 이, và các tính từ kết thúc bằng ㅂ như 자유롭다

Ví dụ:
뚜렷이 : một cách rõ ràng

깨끗이 : Một cách sạch sẽ

자유로이: một cách tự do

– 이 đứng sau các phó từ

Ví dụ:

빽빽이 : một cách chặt chẽ, san sát

번번이: mỗi khi

더욱이: thêm vào đó

– Các tính từ có gốc kết thúc bằng các phụ âm còn lại thì dùng 히

쓸쓸히 : một cách đơn độc, cô quạnh

심심히 : một cách buồn chán

Note: một số từ chắc chắn dùng 히:
급-히/ 딱-히/ 속-히/ 익-히/ 엄격-히/ 작-히/ 정확-히/ 족-히/ 특-히/ 밝-히

Lưu ý:
– Một số danh từ được gắn 이 vào sau để tạo thành trạng ngữ.

Ví dụ:
곳곳이: nơi nơi

나날이: từng ngày

– Một số phó từ cũng gắn 이 phía sau được

Ví dụ:
많이: nhiều

굳이: nhất quyết, cương định

* Trạng từ với 게:
Đa số các tính từ đều kết hợp được với 게 để tạo thành trạng từ được.

Ví dụ:
적게: một cách ít ỏi

슬프게: một cách buồn bả

힘들게: một cách mệt mỏi

So sánh:
Thật ra, các từ đều được dùng để tạo thành trạng ngữ và chúng ta thường hay dịch là một cách… Phân biệt cách dùng 이 và 히 thì như trong bài mình đã nói rồi. Còn cách phân biệt với 게 thì mình đưa ra ý kiến cá nhân như sau

이, 히 là 2 cách tạo thành trạng ngữ theo quy tắc và thường có vai trò riêng, có thể không có quan hệ với động từ. Còn 게 thì hay dùng với động từ để chỉ thêm về mức độ, trạng thái của chủ thể khi thực hiện hành động. Cũng như trong phần ngữ pháp mình cũng có viết bài 게 하다, thì trong trường hợp dùng ngữ pháp này chỉ được dùng với 게 mà thôi. Vì hành động có tác động vào 게

Ví dụ:
조심히 가세요
anh đi về cẩn thận về nhé

조심하게 가세요
Anh hãy đi về cẩn thận nhé ( có ngụ ý nhắc nhở vì đã uống rượu hay không được khỏe ở trong người )

Các bạn thấy không đúng điểm nào thì có thể đóng góp ý kiến để cùng hiểu thêm về cách dùng các trạng từ này nhé

Cám ơn các bạn

Xem thêm:
Nên dùng 이/히 hay 게 trong tiếng Hàn
Cách sử dụng trợ từ 고 (go) trong tiếng Hàn